Медичний науковий журнал

«Здоров'я чоловіка»

ISSN 2786-7323 (Print)
ISSN 2786-7315 (Online)

Поточний номер

№ 3 (2023)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Здоров’я чоловіка» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Здоров’я чоловіка» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 4 випуски на рік
Видається: з 2002 року

Про журнал

Всеукраїнський науково-практичний журнал

«ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА»

Рік заснування: 2002

Провідне видання, що публікує статті з усіх аспектів андрології, урології, сексології, включаючи оригінальні та оглядові статті, коментарі та проблемні статті,  в яких обговорюються найактуальніші теми сьогодення у фундаментальних, молекулярних і клінічних дослідженнях.

До 2022 року видавався під назвою «Здоров'я чоловіка. Здоровье мужчины» (ISSN 2307-5090 (Print) ISSN 2412-5547 (Online) архів номерів

Актуалізовані ISSN 2786-7323 (Print), ISSN 2786-7315 (Online)

Web-site: https://health-man.com.ua/index

DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5090

УДК: 613.97-055.1+616-055.1](05)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновники та видавці:

  • Національний Університет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика
  • Державна установа «Iнститут урологiї iмeнi академiка О.Ф. Возiанова Нацiональної академiї медичних наук України»
  • Громадська органiзацiя «Всеукраiнська асоцiацiя безперервноi професiйної освiти лiкарiв та фармацевтiв»
  • Всеукраїнська громадська органiзацiя «Асоцiацiя  сексологiв та андрологiв України»

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №25253-15193 ПР від 07.10..2022

Входить до Переліку наукових фахових видань України з 28.12.2019  категорія «Б» в галузі медичні науки (222) Спецiальнiсть: 222 (28.12.2019)

Журнал «Здоров'я чоловіка»  надає відкритий доступ (open access).

Журнал індексовано та представлено у  каталогах наукових бібліотек, базах та пошукових системах Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, OUCI, EBSCO,  PKP Index, Research4Life (повний перелік представлений)

Головний редактор: Ігор Горпинченко

Контактна інформація

03039, м. Київ, а/с №4, Україна

(044) 257-27-27

alexandra@professional-event.com

Олександра Попільнюк

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01666


Редакційний штат

Популярні статті

№ 3 (2023)

Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія в лікуванні хронічного калькульозного простатиту

29.09.2023

Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ) відома як ефективний метод лікування запальних захворювань різної локалізації. Актуальним та перспективним є її застосування в лікуванні хронічного калькульозного простатиту (ХКП). Мета дослідження: оцінювання динаміки та взаємозв’язків клінічних симптомів, миготливого артефакту, вмісту лейкоцитів та цитокінів еякуляту під час застосування...

№ 3 (2023)

Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія в лікуванні хронічного калькульозного простатиту

29.09.2023

Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ) відома як ефективний метод лікування запальних захворювань різної локалізації. Актуальним та перспективним є її застосування в лікуванні хронічного калькульозного простатиту (ХКП). Мета дослідження: оцінювання динаміки та взаємозв’язків клінічних симптомів, миготливого артефакту, вмісту лейкоцитів та цитокінів еякуляту під час застосування...

№ 2 (2023)

Цитокіновий профіль та ензими тубулярного нефротелію у сечі дітей із вродженим мегауретером

30.06.2023

Мета дослідження: визначення вмісту трансформувального фактора росту β1 (TФР-β1), інтерлейкіну 1β (ІЛ-1β) та фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α), рівнів активності ензимів тубулярного нефротелію загальної Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ), її термостабільного ізоензиму НАГ В, β-галактозидази (β-Гал), γ-глютамілтранспептидази (ГГТ) та нейтральної α-глюкозидази (Нα-Гл) як цитокіно-ензимологічних...