ТЕМАТИКА ВИДАННЯ

Журнал «Здоров'я чоловіка» є сучасним засобом спілкування, яке охоплює всі сторони здоров'я та захворювань, які стосуються чоловічого організму. В журналі публікуються результати наукових досліджень в області сексології, андрології та інших розділів медицини, які стосуються особливостей їх проявлення у чоловіків різного вікового діапазону. Велике місце в журналі відведено результатам клінічних спостережень, які стосуються оцінки ефективності різних методів лікування широкого колу сексологічних, андрологічних, урологічних патологій.

На сторінках журналу публікуються учбові тести по актуальним питанням сексології, андрології, репродуктології, що дозволяє залучити велику армію молодих спеціалістів у системі їх постійного дистанційного навчання.

Спеціалізоване науково-практичний видання «Здоров’я чоловіка» призначено для лікарів сексопатологів, андрологів, урологів, дерматовенерологів, онкоурологов, ендокринологів, психіатрів та сімейних лікарів. Основні теми публікацій: cексопатологія, андрологія, урологія, дитяча андрологія, питання чоловічого безпліддя, ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом) та інші TORCH-інфекції, онкоурологія, діагностика, психіатрія, новини фармакотерапії.

В останні роки на сторінках журналу публікуються дані наукових досліджень, які стосуються особливостей сексологічної та андрологічної патології при психічних розладах, захворюваннях серцево-судинної системи, ендокринних розладах, захворюваннях, які обумовлені несприятливими екологічними факторами, хірургічної патології.

Особливе місце в журналі відводиться рецензіям на нові наукові публікації (монографії, посібники, підручники), які висвітлюють питання чоловічого здоров'я.

Зацікавленістю у читачів журналу користуються матеріали про чоловіче здоров'я не тільки, як медичну проблему, тай і з точки зору загальної біології сексуальної та репродуктивної поведінки, соціології, національних та етнічних особливостей їх проявлень.

 

Враховуючи поширеність практики принципу безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії і приєднання з 2019 року до неї українських лікарів, редакційна колегія журналу має на меті сприяти та впроваджувати ці компетенції через популяризацію та поширення знань і досягнень української та міжнародної наукової спільноти. Сучасний підхід до процесів професійного вдосконалення лікаря, яке є вимогою часу та відповіддю на сучасні виклики, вимагає зробити ставку на практичний результат і високу якість. Саме такі цінності традиційно поділяє видавництво «Професіонал-Івент», яке надає змогу отримати доступ до широкого спектру актуальних наукових знань через свої медійні проекти.

Експертній оцінці підлягають всі матеріали, які подаються до публікації. Анонімні оцінки поданих до публікації матеріалів проводяться головними спеціалістами, членами редакційної колегії журналу.

Редакція розглядає  закінчені, оригінальні роботи, які раніше не публікувалися, оформлені у вигляді експериментальних статей, оглядів, оглядів, повідомлень, рецензії наукової літератури.

Кожній статті надається DOI (digital object identifier - цифровий ідентифікатор об'єкта), що полегшує пошук, індексування, розповсюдження подальше просування та цитування.

Журнал здійснює весь процес підготовки статей для публікації, включаючи редагування і цифрову обробку даних (конверсія у PDF, XML тощо).

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу та доступні після публікації.

Журнал засновано у 2002 році.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Автори зберігають за собою права на авторство своєї роботи і надають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Статті публікуються за принципом відкритого доступу.

Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу, при цьому використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на рукопис, а також використання матеріалів своїх власних опублікованих статей.

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщувати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

МОВИ ВИДАННЯ

Статті  у журналі друкуються українською та англійською мовами та супроводжуються  резюме англійською  та українською мовами.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИХОДУ

Періодичність виходу - 4 випуски на рік.

*Під час війни, яку Росія розв'язала проти України, тираж поточного року зазнав змін і може відрізнятися від зазначеного на кілька тижнів.

 

 

УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість журналу - 100 грн. за один номер

За публікацію статей редакція журналу передбачає:

- оплату матеріалу у розмірі 150 грн/1800 знаків.

- попередня обробка статті - безкоштовно.

ПЕРЕДПЛАТА

Умови передплати

Оформити передплату можна в будь - якому поштовому відділенні Вашого населеного пункту.

Передплатний індекс 01666.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію до Лукавенко Ірини Миколаївни за тел.:(044) 257-27-27  e-mail: director@zdr.kiev.ua