Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - ООО "ПРОФЕССИОНАЛ-ИВЕНТ"= "PROFESSIONAL-EVENT" LLC - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Crossref logo  CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн ​​журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

 

Статус в Україні

    

Видання "Здоров'я чоловіка" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ № 25253-15193ПР від 07.10.2022 (Свідоцтво)

Видання "Здоров'я чоловіка" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з медичних наук 222 (28.12.2019)

Бази данних наукової інформації, каталоги та системи пошуку

EBSCO - «Здороровя чоловіка» схвалено для включення до бази даних EBSCO та укладено електронні ліцензійні відносини з EBSCO Publishing, провідним світовим агрегатором повнотекстових журналів, журналів та електронних книг. Повний текст журналу можна знайти в базах даних EBSCOhost™.

The Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Index Copernicus Journals Master List

Scilit 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Google Scholar 

MIAR

OpenAIRE

PKP Index

ResearchBib

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

WorldWideScience.org

KOAR

JISC

Dimensions

LENS

Microsoft Academic

Semantic Scholar

Research4Life

Wizdom.ai

PlamX Metrics

LibKey

EuroPub

ScienceGate

Zenodo

Mendeley

Academia.edu

ReadCube