Інтегрована модель здоров’я та особистісної адаптації (ІМЗОА) для чоловіків в умовах російсько-українського конфлікту: виміри психосоматичного здоров’я

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віталій Луньов
Михайло Матяш
Цира Абдряхімова
Андрій Павлов
Наталія Дзеружинська

Анотація

Проведено дослідження інтегрованої моделі здоров’я та особистісної адаптації (ІМЗОА), зосередженої на критичному аналізі психосоматичних детермінант здоров’я українських чоловіків у зв’язку з російсько-українською війною та постійними викликами постковідної епохи.


Матеріали та методи. Проведено дослідження на вибірці із 708 чоловіків, що проживають у Київській області, яке ґрунтується на інструментах оцінювання взаємозв’язку між фізичним здоров’ям, психологічним стресом, особистісною динамікою та адаптивними механізмами подолання труднощів. Використано методики: Я-структурний тест Аммона, Індекс життєвого стилю (LSI), Short Form-36 (SF-36), Шкала оцінки рівня здоров’я за основними функціональними системами, Клінічний опитувальник для виявлення та оцінювання невротичних станів та факторний аналіз (SPSS-28).


Результати. У дослідженні визначено п’ять ключових факторів ІМЗОА: «Виміри фізичного функціонування», «Деструктивні функції особистості», «Мережа психологічного стресу», «Конструктивна особистісна матриця» та «Адаптивні захисні механізми». Результати дослідження підкреслюють глибокий вплив паралельних криз – COVID-19 та військової агресії – на здоров’я чоловіків і закликають до комплексного підходу до охорони здоров’я, який враховує як психологічні, так і фізіологічні аспекти благополуччя чоловіків у суспільстві, зруйнованому війною.


Висновки. Інтегрована модель здоров’я та адаптації особистості (ІМЗАО) визначає комплексний підхід до охорони здоров’я, який враховує складні взаємозв’язки між фізичним здоров’ям, психологічним благополуччям і соціально-політичним середовищем, закликаючи до цілеспрямованих втручань, спрямованих на задоволення комплексних потреб чоловіків у сфері охорони здоров’я в кризові часи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Луньов, В., Матяш, М., Абдряхімова, Ц., Павлов, А., & Дзеружинська, Н. (2024). Інтегрована модель здоров’я та особистісної адаптації (ІМЗОА) для чоловіків в умовах російсько-українського конфлікту: виміри психосоматичного здоров’я. Здоров’я чоловіка, (1), 49–57. https://doi.org/10.30841/2786-7323.1.2024.303827
Номер
Розділ
На допомогу лікарю-практику
Біографії авторів

Віталій Луньов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Луньов Віталій Євгенович,

кандидат психологічних наук, клінічний професор, доцент, кафедра загальної та медичної психології

Михайло Матяш, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Матяш Михайло Михайлович,

доктор медичних наук, професор, завідувач, кафедра загальної та медичної психології

Цира Абдряхімова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Абдряхімова Цира Борисівна,

доктор медичних наук, професор, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

Андрій Павлов, Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Павлов Андрій Ігорович,

кандидат медичних наук, нейрохірург, відділення нейротравми

Наталія Дзеружинська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Дзеружинська Наталія Олександрівна,

доктор медичних наук, професор, професор кафедри психіатрії та наркології

Посилання

Gough B. The psychology of men’s health: maximizing masculine capital. Health Psychol. 2013;32(1):1–4. doi: 10.1037/a0030424.

Courtenay W. A global perspective on the field of men’s health: an editorial. International J Mens Health. 2002;1:1–14.

Tan HM, Tong SF, Ho CC. Men’s health: sexual dysfunction, physical, and psychological health – is there a link? J Sex Med. 2012;9(3):663–71. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02582.x.

Otten D, Tibubos AN, Schomerus G, Brähler E, Binder H, Kruse J, et al. Similarities and differences of mental health in women and men: a systematic review of findings in three large German cohorts. Front Publ Health. 2021;9:553071.

Griffith DM. An intersectional approach to men’s health. Journal of Men’s Health. 2012;9(2):106–12.

Simon RW. Gender, emotions, and mental health in the United States: Patterns, explanations, and new directions. Society and Mental Health. 2020;10(2):97–111.

Kose T. Gender, income and mental health: The Turkish case. PLoS One. 2020;15(4):e0232344.

Nielsen MW, Stefanick ML, Peragine D, Neilands TB, Ioannidis JPA, Pilote L, et al. Gender-related variables for health research. Biol Sex Differ. 2021;12(1):23. doi: 10.1186/s13293-021-00366-3.

Chatmon BN. Males and mental health stigma. Am J Men’s Health. 2020;14(4):1557988320949322.

Lee HY, Hwang J, Ball JG, Lee J, Yu Y, Albright DL. Mental Health Literacy Affects Mental Health Attitude: Is There a Gender Difference? Am J Health Behav. 2020;44(3):282–291. doi: 10.5993/AJHB.44.3.1.

Chaban OS, Bezsheyko VH, Khaustova OO, Burlaka OV, Ryvak TB, Kyrylyuk SS. Gender-related differences of stress reactions in Ukrainian combatants. Farm. 2018;65(2):3–10.

Lunov V, Lytvynenko O, Maltsev O, Zlatova L. The impact of Russian military aggression on the psychological health of Ukrainian youth. Am Behav Sci. 2022;67(3):426–48. doi: 10.1177/00027642221144846.

Chaban OS, Haustova OO. Medical and psychological consequences of war distress in Ukraine: what we expect and what needs to be taken into account when providing medical care. Ukr Med J. 2022;4:150.

Melnychuk T, Grubi T, Lunov V. Peculiarities of psychological assistance in overcoming the consequences of COVID-19: a resilience approach. Neuropsych & Neuropsychol. 2022;17(1-2):95–107. doi: 10.5114/nan.2022.117960.

Galasso V, Pons V, Profeta P, Becher M, Brouard S, Foucault M. Gender differences in COVID-19 attitudes and behavior: Panel evidence from eight countries. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117(44):27285–91. doi: 10.1073/pnas.2012520117.

Comacchio C, Antolini G, Ruggeri M, Colizzi M. Gender-Oriented Mental Health Prevention: A Reappraisal. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(3):1493. doi: 10.3390/ijerph19031493.

Lunov V, Maltsev O, Matiash M, Mosiichuk V, Tkach B. Psychological Underpinnings of Terror Awareness: A Comprehensive Dive into Ukrainians’ Perception of Terrorist Threats Amidst War Tensions. Am Behav Sci. 2023;0(0). doi: 10.1177/00027642231214083.

Voytovych GV. Depth-psychological determinants of the individual’s resourcefulness in the continuum of his psychological health [dissertation]. Odesa: ONMedU; 2021. 380 c.

Goodkin LM. Attributive-stylistic determination of the internal picture of health [dissertation]. Odesa: ONMedU; 2021. 254.

Lunyov VE, Aimedov KV, Koroshnichenko DM. Psychodiagnostic models in the practice of a clinical psychologist: training. Manual for students, masters of psychology special and areas of training. students of higher education courses. qualifications Odesa: ONMedU; 2015. 295 p.