Ретроспективний порівняльний аналіз післяопераційних ускладнень різних видів уретропластик у пацієнтів з довгими стриктурами та облітераціями уретри

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Шамраєв
Марія Рідченко

Анотація

Мета дослідження: оцінити післяопераційні ускладнення після проведення різних видів уретропластики.


Матеріали та методи. Ретроспективно оцінено клінічні дані історій хвороб 176 пацієнтів із довгими стриктурами та облітераціями уретри. Відносно видів хірургічних операцій пацієнти були розділені на три групи: 1-а група – букальна пластика уретри (БПУ) – 93 (52,8%), 2-а група – уретро-уретро- або уретро-простатоанастомоз (УУА) – 67 (39,8%), 3-я група – замісна пластика шкірно-фасціальним лоскутом (ПШФЛ) – 16 (9,1%). У післяопераційний період оцінювали наявність ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень. Ускладнення оцінювали за шкалою Clavien-Dindo. Згідно з цією класифікацією сформовано три групи: група А – пацієнти без ускладнень або з ускладненнями І класу – 110 (62,5%), група В – пацієнти з післяопераційними ускладненнями ІІ–ІІІа за класифікацією Clavien-Dindo – 36 (20,5%), група С – чоловіки з ускладненнями класу ІІІb–ІV – 30 (17,0%). Ускладнень після операції класу V не спостерігалось.


Результати. Під час оцінювання довжини стриктур та облітерацій уретри пацієнтів групи А вона коливалась від 2 до 7 см у 46 (41,8%) випадках, а у 59 (53,6%) пацієнтів стриктури були довжиною більше 7 см, у 5 (4,5%) пацієнтів довжина була менше 2 см. У всіх трьох групах більшість стриктур були більше 2 см: у групі В у 50% стриктури були від 2 до 7 см, а у 44,4% – більше 7 см. У групі С у 16 (53,3%) пацієнтів стриктури були довжиною більше 7 см. Але при порівнянні між групами показника середньої довжини стриктури сечівника спостерігається достовірна різниця між групою А і групою В, також між группою А та групою С. У групі А за методами проведеного хірургічного лікування більшість пацієнтів розділились по 41 (37,3%) УУА і 59 (53,6%) БПУ серед усіх хворих, яким проводились хірургічні втручання. Хворих групи А після ПШФЛ було 10 (9,1%). Пацієнтів групи В з ускладненнями ІІ–ІІІа класів було більше після проведення БПУ – 24 (66,7%), 10 (27,8%) пацієнтів були після проведення УУА, а після ПШФЛ було 2 (5,5%) пацієнти. Під час оцінювання складності стриктур уретри найбільший бал виявлено у пацієнтів групи С – 8,6±1,4 бала, у групі В незначно менший – 8,3±1,7 бала. У групі А бал складності був меншим і становив 7,1±2,2 бала. Це свідчить про те, що у нашому дослідженні більшість стриктур уретри були складними. Наявна вірогідна різниця між групами А і В та групами В і С.


Висновки. Статистично значущими факторами ризику виникнення післяопераційних ускладнень є довжина, наявність 2–3 ступеня спонгіофіброзу, складність стриктури/облітерації уретри.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шамраєв, С., & Рідченко, М. (2024). Ретроспективний порівняльний аналіз післяопераційних ускладнень різних видів уретропластик у пацієнтів з довгими стриктурами та облітераціями уретри. Здоров’я чоловіка, (1), 26–34. https://doi.org/10.30841/2786-7323.1.2024.303814
Номер
Розділ
Урологія
Біографії авторів

Сергій Шамраєв, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Шамраєв Сергій Миколайович,

завідувач урологічного відділення № 4

Марія Рідченко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Рідченко Марія Андріївна,

лікар-уролог

Посилання

Gulia R, Santucci R. Atlas of Urethroplasty. Detroit, USA: Michigan State University College of Osteopathic Medicine; The Detroit Medical Center; The Center for Urologic Reconstruction TM; 2014. 172 p.

Cunnane EM, Davis NF, Cunnane CV, Lorentz KL, Ryan AJ, Hess J, et al. Mechanical, compositional and morphological characterisation of the human male urethra for the development of a biomimetic tissue engineered urethral scaffold. Biomaterials. 2021;269:120651. doi: 10.1016/j.biomaterials.2021.120651.

Yoon PD, Chalasani V, Woo HH. Use of Clavien-Dindo classification in reporting and grading complications after urological surgical procedures: analysis of 2010 to 2012. J Urol. 2013;190(4):1271–4. doi: 10.1016/j.juro.2013.04.025.

Mitropoulos D, Artibani W, Biyani CS, Bjerggaard Jensen J, Rouprêt M, et al. Validation of the Clavien-Dindo Grading System in Urology by the European Association of Urology Guidelines Ad Hoc Panel. Eur Urol Focus. 2018;4(4):608–13. doi: 10.1016/j.euf.2017.02.014.

Vozianov SA, Gorpynchenko II, Shamraev SN, et al. Comparative evaluation of the different types of open urethroplasty in long stricture and obliteration of the urethra. Health of man. 2016;(2):22–26.

Kunz I, Wirtz LM, Roggenbuck U, Krege S, Kroepfl D. Early Postoperative Complications of One-Stage Substitution Urethroplasty with Oral Mucosa Graft: A Monocentric Retrospective Study. Urol Int. 2024;108(1):20–7. doi: 10.1159/000534028.

Granieri MA, Webster GD, Peterson AC. Critical Analysis of Patient-reported Complaints and Complications After Urethroplasty for Bulbar Urethral Stricture Disease. Urol. 2015;85(6):1489–93. doi: 10.1016/j.urology.2015.03.002.

Favre GA, Carminatti T, Gil SA, Tobia González IP, Giudice CR. Safety and efficacy of urethroplasty based on age groups. Actas Urol Esp (Engl Ed). 2021;45(8):557–63. doi: 10.1016/j.acuroe.2021.07.004.

Beiske MJ, Veiby HH, Nilsen OJ. A comparison of urethral catheterization duration – three weeks versus two weeks after bulbar urethroplasty. Scand J Urol. 2021;55(4):313–6. doi: 10.1080/21681805.2021.1945141.