Регіональна антибіотикорезистентність основних уропатогенів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Сова
Оксана Триліс
Каміль Нуріманов

Анотація

Найважливішою причиною зростання смертності від інфекційних чинників на планеті є набуття мікрофлорою резистентності до антибактеріальних засобів (АБЗ). Тому сучасні керівництва з лікування інфекційних захворювань людини рекомендують при виборі антибіотика враховувати регіональну чутливість мікрофлори. Не винятком є лікування інфекційних уражень сечовидільної системи (СВС), захворювання якої щорічно входить до переліку найчастіших причин збільшення «тягаря хвороб» на планеті. Отже, вивчення регіонального мікробного пейзажу уропатогенної флори та її чутливості до сучасних АБЗ в українській популяції сприятиме збільшенню ефективності лікування, особливо емпіричного, та зменшенню антибіотикорезистентності (АБР) місцевих уропатогенів.


Мета дослідження: оптимізація терапії інфекційно-запальних захворювань СВС шляхом врахування чутливості основних регіональних уропатогенів до АБЗ.


Матеріали та методи. Проведено бактеріологічне дослідження 545 проб сечі симптомних пацієнтів стаціонарної та амбулаторної групи віком від 19 до 95 років, у яких при обстеженні були визначені патологічні зміни сечового осаду. За статевим розподілом в обох групах переважали жінки у співвідношенні 1,6:1 та 3,8:1 відповідно. Виділення, ідентифікація збудників та вивчення їх властивостей проводили за стандартизованими методиками вітчизняних та міжнародних протоколів. Клінічно значущим вважали ріст мікрофлори з числом колонієутворюючих одиниць (КУО) ≥ 104 в 1 мл. Статистичний аналіз проводили за допомогою статистичного пакета EZR v. 1.50. Критичним рівнем значущості вважали 0,05.


Результати. В отриманих від пацієнтів багатопрофільного стаціонару пробах сечі 81,7% ідентифікованих мікроорганізмів припало на Escherichia coli (31,5%), Enterococcus faecalis (17,2%), Klebsiella spp. (16,2%), Candida albicans (6,6%), Acinetobacter species (5,6%) та Staphylococcus aureus (4,6%). В амбулаторній групі пацієнтів 92,1% уропатогенів склали Escherichia coli (52,3%), Klebsiella spp. (13,6%), Staphylococcus aureus (13,6%), Enterococcus faecalis (8,0%) та Enterobacter sрp. (4,6%).


У спектрі збудників інфекційно-запальних захворювань СВС протягом останніх років зростає роль мікроорганізмів, які утворюють капсулу (Klebsiella spp., Acinetobacter sрp.). Серед уропатогенів в обстежених стаціонарних хворих у 2013 р. (n=122) та у 2022 р. (n=108) частка Klebsiella spp. збільшилась з 14,8% до 37% відповідно, а частка Acinetobacter sрp. – з 2,8% до 3,3% відповідно. Більшість ідентифікованих із сечі пацієнтів багатопрофільного соматичного стаціонару уропатогенів, на відміну від амбулаторної групи, характеризувалась полірезистентністю до дії АБЗ. Escherichia coli та Klebsiella spp. були чутливими лише до фосфоміцину та карбапенемів, а Enterococcus faecalis – до фосфоміцину, амоксициліну клавулонату, ампіциліну сульбактаму, ванкоміцину, меропенему та лінезоліду. Acinetobacter sрp. був нечутливим до усіх антибіотиків, що були використані в дослідженні.


Ріст грибів роду Candida albicans пригнічувався основними протигрибковими препаратами категорії «доступу» – флюконазолом, ітраконазолом та кетоконазолом з тенденцію до поступового зростання резистентності, про що свідчить значна кількість помірно чутливих штамів – 35, 25 і 10% відповідно.


Висновки. Спектр уропатогенної флори у пацієнтів багатопрофільного стаціонару характеризується більшою різноманітністю та більш частим поєднанням декількох видів мікроорганізмів в одного пацієнта порівняно з амбулаторною групою. Найчастішими збудниками інфекційно-запальних захворювань СВС у київському регіоні є полірезистентні штами Escherichia coli, Enterococcus faecalis та Klebsiella spp. У спектрі збудників інфекційно-запальних захворювань СВС протягом останніх років зростає роль мікроорганізмів, які утворюють капсулу (Klebsiella spp., Acinetobacter sрp.). Це свідчить про успішність захисного механізму капсулоутворення, який пов’язаний зокрема з явищем кворум-сенсингу у мікроорганізмів та формуванням біоплівок.


Впровадження отриманих результатів вивчення регіональної чутливості уропатогенів до АБЗ у медичну практику дозволить покращити результати лікування інфекційно-запальної урологічної патології та попереджатиме зростання АБР місцевої флори.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сова, С., Триліс, О., & Нуріманов, К. (2024). Регіональна антибіотикорезистентність основних уропатогенів. Здоров’я чоловіка, (1), 16–25. https://doi.org/10.30841/2786-7323.1.2024.303804
Номер
Розділ
Урологія
Біографії авторів

Сергій Сова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Сова Сергій Геннадійович,

доктор медичних наук, професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2

Оксана Триліс, КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5»

Триліс Оксана Леонардівна,

завідувачка, бактеріологічна лабораторія

Каміль Нуріманов, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Нуріманов Каміль Раїсович,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, відділ сексопатології та андрології

Посилання

World Health Organization. World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals [Internet]. Geneva: WHO; 2023. 119 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323

Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Quadripartite announces the rebranding of the global annual awareness campaign on antimicrobial resistance. World Antimicrobial Awareness Week will now be World AMR Awareness Week. 2023. Available from: https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/news-and-events/news/news-details/en/c/1640953/.

Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399(10325):629–55. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

Sharland M, Zanichelli V, Ombajo LA, Bazira J, Cappello B, Chitatanga R, et al. The WHO essential medicines list AWaRe book: from a list to a quality improvement system. Clin Microbiol Infect. 2022;28(12):1533–5. doi: 10.1016/j.cmi.2022.08.009.

Bonkat G, Bartoletti RR, Bruyère F. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan, Italy 2023. Available from: https://uroweb.org/eau-guidelines/citing-usage-republication.

Dvulyat-Leshnevska IS, Lubinska OI. Clinical laboratory tests: urinalysis: an electronic textbook. Lviv: KZVO ENT «Lviv Medical Academy named after Andrey Krupinsky»; 2023. 136 p.

Ministry of Education and Science of Ukraine Guidelines «Study of the sensitivity of microorganisms to antibacterial drugs» [Internet]. 2007. Order No. 167; 2007 Apr 05. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167282-07#Text.

Leber AL, editor. Clinical microbiology procedures handbook. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press; 2016. 132 p.

Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software «EZR» for medical statistics. Bone Marrow Transplant. 2013;48(3):452–8. doi: 10.1038/bmt.2012.244.

Guryanov VG, Lyakh YE, Pariy VD. Manual on biostatistics. Analysis of medical research results in the EZR package (R-statistics). Kyiv: Vestka; 2018. 208 p.

Guentzel MN. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, and Proteus. In: Baron S, editor. Medical Microbiology. 4th ed. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston; 1996. Chapter 26.

Sakkas H, Bozidis P, Ilia A, Mpekoulis G, Papadopoulou C. Antimicrobial Resistance in Bacterial Pathogens and Detection of Carbapenemases in Klebsiella pneumoniae Isolates from Hospital Wastewater. Antibiotics (Basel). 2019;8(3):85. doi: 10.3390/antibiotics8030085.

World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines 21th List [Internet]. Geneva: WHO; 2017. 62 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/eml-20.

World Health Organization. WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed. European Centre for Disease Prevention and Control. An agency of the European Union [Internet]. Geneva: WHO; 2017. Available from: https://www.who.int/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed.