Ілеонеоцистопластика після радикальної цистектомії – модифікація методу та безпосередні результати

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Возіанов
Дар’я Шамраєва

Анотація

Мета дослідження: аналіз ефективності лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура (МІРСМ) методом створення штучного резервуара для деривації сечі із сегментів тонкого кишечника хворих та дослідження сечовипускання й інших функцій сечовидільної системи у післяопераційний період.


Матеріали та методи. На базі ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України» було проведено обстеження та лікування протягом 2019–2020 років 9 пацієнтів із МІРСМ у клінічній стадії Т2аN0M0–T3bN0M0. Усім пацієнтам цистектомію та лімфаденектомію виконано методом лапароскопії, але третині хворих провели відкриту резекцію сечового міхура в інших лікувальних закладах. Водночас трьом хворим ілеонеоцистопластику виконували інтракорпорально, а шести – зі зміною доступу із серединної лапаротомії.


Впроваджений спосіб ортотопічної ілеонеоцистопластики під час радикальної цистектомії полягає у створенні із попередньо резектованого сегмента клубової кишки ортотопічного артифіційного сечового міхура та його анастомозуванні з проксимальною частиною уретри і дистальними сегментами сечоводів.


Спосіб ортотопічної ілеонеоцистопластики відрізняється від інших та є оптимальним, а саме: 1) в ході його виконання передбачено можливість інструментального кишкового шва у випадку проведення ендоскопічних варіантів радикальної цистпростатектомії, а також зменшено довжину необхідного клубово-кишкового фрагмента до 50 см; 2) проведення повної детубуляризації умовно поділеного на правий, середній та лівий сегменти фрагмента кишки: асиметрично протягом його середніх 5 см із формуванням шийкового клаптя та симетрично – по контрмезентеріальному краю по всій довжині; 3) медіальні краї правого та лівого кишкових сегментів спочатку фіксували до верхнього краю середнього сегменту; 4) після створення вічка шийки майбутнього резервуара верхні та середні третини латерального краю правого та лівого кишкових сегментів скріплювали між собою; 5) утворювали оригінальну шийку кишкового сечового міхура, виконуючи вертикальні надрізи попередньо створеного вічка шийки резервуара на 12 та 6 год умовного циферблату для розширення його діаметра до 1,0–1,5 см, згодом покроково проводили еверсію та тубуляризацію сформованих напівокружностей на уретральному катетері шляхом накладання 3–5 вузлових швів і виконували маневр диплікації шийки двома вузловими, накладеними один над одним паралельно вісі шийки, серо мускулярними швами з кроком між вколом та виколом голки 0,3–0,5 см; 6) після формування везикоуретрального анастомозу зшивали вільний край шийкового клаптя та нижні третини латерального краю правого і лівого кишкових сегментів, герметизували адоральний і аборальний кишкові отвори, встановлюючи через останній з них цистостомічний дренаж і виконували маневр оборотної перитонізації.


Результати. За видом втручання пацієнтів було розподілено на дві групи: 1-а группа відкритої ілеонеоцистопластики – 6 пацієнтів, 2-а група інтракорпоральної ілеонеоцистопластики – 3 пацієнти. За результатами операції середній об’єм штучного резервуара одразу після операції становив: у 1-й групі – 180±23 мл, у 2-й групі – 160±50 мл.


Через 6 міс цей об’єм збільшився та становив у 1-й групі 420±68 мл, у 2-й групі – 380±50 мл, що дозволило забезпечувати пацієнтам акт сечовипускання 6–8 разів на добу та 2–3 рази за ніч у деяких випадках. Післяопераційний ліжко-день у 2-й групі був коротшим в середньому на 7 днів (7,2±1,5 проти 14,2±4,2). У цьому досліджені не було зареєстрованих випадків негерметичності везикоуретрального анастомозу чи його стенозу.


Висновки. Застосування запропонованого способу ортотопічної ілеонеоцистопластики під час радикальної цистектомії дозволить:


– скоротити загальний час операції у зв’язку з передбаченим у його рамках використанням сучасних способів кишкового шва;


– компенсувати можливий натяг везикоуретрального анастомозу, що призведе до зменшення частоти виникнення та інтенсивності проявів таких післяопераційних ускладнень і негативних наслідків, як негерметичність везикоуретрального анастомозу чи його стеноз, а також нетримання сечі у нічний час;


– завдяки оригінальному маневру формування шийки ілеального резервуара зменшити гіпермобільність реконструйованого сечоміхурово-уретрального сегмента;


– знизити вірогідність метаболічних порушень у післяопераційний період у зв’язку із скороченням довжини вилученого у хворого клубово-кишкового сегмента;


– уніфікувати технологію ортотопічної ілеонеоцистопластики в межах різних підходів до виконання радикальної цистектомії, серед них: традиційний «відкритий», лапароскопічний або робот-асистований.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Возіанов, С., & Шамраєва, Д. (2024). Ілеонеоцистопластика після радикальної цистектомії – модифікація методу та безпосередні результати. Здоров’я чоловіка, (1), 6–15. https://doi.org/10.30841/2786-7323.1.2024.303801
Номер
Розділ
Актуальні теми
Біографії авторів

Сергій Возіанов, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Возіанов Сергій Олександрович,

академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор

Дар’я Шамраєва, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Шамраєва Дар’я Миколаївна,

лікар-уролог

Посилання

World Health Organization. Bladder cancer [Internet]. Geneva: WHO; 2022. Available from: https://www.iarc.who.int/cancer-type/bladder-cancer/.

Studer UE, Ackermann D, Casanova GA, Zingg EJ. Three years’ experience with an ileal low pressure bladder substitute. Br J Urol. 1989;63(1):43–52. doi: 10.1111/j.1464-410x.1989.tb05122.x.

Jonsson MN, Adding LC, Hosseini A, Schumacher MC, Volz D, Nilsson A, et al. Robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion in patients with transitional cell carcinoma of the bladder. Eur Urol. 2011;60(5):1066–73. doi: 10.1016/j.eururo.2011.07.035.

Hu SW, Wu CC, Chen KC, Ho CH. Modified U-Shaped ileal neobladder designed for facilitating neobladder-urethral anastomosis in extracorporeal reconstruction after robotic-assisted radical cystectomy. J Cancer Res Ther. 2019;15(Supplement):S51–5. doi: 10.4103/jcrt.JCRT_538_17.

Martínez-Gómez C, Angeles MA, Migliorelli F, Martinez A, Bernard M, Ferron G. Creation of a Y-shaped ileal orthotopic neobladder after an anterior pelvic exenteration in 10 logical steps. Int J Gynecol Cancer. 2020;30(1):152–3. doi: 10.1136/ijgc-2019-000862.

Lu D, Wu Y, Liao S, Xie X, Zhu D, Ye S. Delayed ileal neobladder fistula caused by bladder stones: a case report. BMC Urol. 2022;22(1):87. doi: 10.1186/s12894-022-01040-5.

El-Helaly HA, Saifelnasr MK, Mohamed KM, Abdelaziz AS, Youssof HA. Outcome of orthotopic sigmoid versus ileal neobladder reconstruction. Urol Ann. 2019;11(2):204–10. doi: 10.4103/UA.UA_137_18.

Vozianov SO, Shamraev SM, Leonenko AM, Vasil’eva VD, Shamraeva DM, Ridchenko MA, et al. Immediate results of orthotopic intracorporal ileoneocystoplasty. Urol. 2021;25(3):203–09.

Goodwin WE, Winter CC, Barker WF. «Cup-patch» technique of ileocystoplasty for bladder enlargement or partial substitution. J Urol. 2002;168(2):667–70.

Hou GL, Li YH, Zhang ZL, Xiong YH, Chen XF, Yao K, et al. A modified technique for neourethral anastomosis in orthotopic neobladder reconstruction. Urol. 2009;74(5):1145–9. doi: 10.1016/j.urology.2009.06.082.

Boccafoschi C, Annoscia S, Lozzi C, Signorello D. Vesico-urethral and entero-urethral anastomosis: anatomo-surgical considerations and technical note. Arch Ital Urol Androl. 1993;65(5):563–9.

Simma-Chiang V, Ginsberg DA, Teruya KK, Boyd SD. Outcomes of artificial urinary sphincter placement in men after radical cystectomy and orthotopic urinary diversions for the treatment of stress urinary incontinence: the University of Southern California experience. Urol. 2012;79(6):1397–401. doi: 10.1016/j.urology.2012.02.006.

Chung E. Contemporary surgical devices for male stress urinary incontinence: a review of technological advances in current continence surgery. Transl Androl Urol. 2017;6(2):S112–21. doi: 10.21037/tau.2017.04.12.

Zhong H, Shen Y, Yao Z, Chen X, Gao J, Xiang A, et al. Long-term outcome of spiral ileal neobladder with orthotopic ureteral reimplantation. Int Urol Nephrol. 2020;52(1):41–9. doi: 10.1007/s11255-019-02296-x.

Miki J, Yanagisawa T, Tsuzuki S, Kimura T, Kishimoto K, Egawa S. Improved technique for intracorporeal neobladder-urethral anastomosis in laparoscopic radical cystectomy. Int J Urol. 2017;24(4):330–31. doi: 10.1111/iju.13299.

Yu Z, Huang J, Deng H, Zeng Z, Deng L, Xu X, et al. A Novel Neobladder-Urethral Drag-and-Bond Anastomosis Technique During Laparoscopic Radical Cystectomy for Ileal Orthotopic Neobladder: Surgical Technique and Initial Research. Cancer Manag Res. 2021;13:2909–15. doi: 10.2147/CMAR.S288673.

Horstmann M, Kurz M, Padevit C, Horton K, John H. Technique of the urethral anastomosis in orthotopic neo-bladder following robot-assisted radical cystectomy (RARC). Aktuelle Urol. 2013;44(2):137–40. doi: 10.1055/s-0032-1331692.

Koie T, Ohyama C, Makiyama K, Shimazui T, Miyagawa T, Mizutani K, et al. Utility of robot-assisted radical cystectomy with intracorporeal urinary diversion for muscle-invasive bladder cancer. Int J Urol. 2019;26(3):334–40. doi: 10.1111/iju.13900.

Albisinni S, Veccia A, Aoun F, Diamand R, Esperto F, Porpiglia F, et al. A systematic review and metaanalysis comparing the outcomes of open and robotic assisted radical cystectomy. Minerva Urol Nefrol. 2019;71(6):553–68. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03546-X.

Mineo BF, Romagnoli D, D’Agostino D, Salvaggio A, Giampaoli M, Corsi P, et al. Posterior muscle-fascial reconstruction and knotless urethro-neo bladder anastomosis during robot-assisted radical cystectomy: Description of the technique and its impact on urinary continence. Arch Ital Urol Androl. 2019;91(1):5–10. doi: 10.4081/aiua.2019.1.5.

Badawy AA, Saleem MD, El-Baset EA, Morsi ES. Decreasing operative time and incontinence rates in patients treated with radical cystectomy and urethral diversion: a prospective randomized trial using a new suturing device (CAPIO). Int Urol Nephrol. 2012;44(3):769–74. doi: 10.1007/s11255-011-0105-9.