Ранні та віддалені результати відкритих уретропластик та зміни хірургічних підходів до вибору методик хірургічного втручання: 18-річний досвід

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Возіанов
Сергій Шамраєв
Марія Рідченко
Анатолій Казмирчук
Дар’я Шамраєва

Анотація

Мета дослідження: визначення тактичних підходів до вибору методик лікування та оцінювання результатів проведення різних видів уретропластик у пацієнтів зі стриктурами та облітераціями уретри.


Матеріали та методи. Проаналізовано результати 1362 хірургічних втручань у пацієнтів зі стриктурами та облітераціями уретри різної етіології та складності за 2003–2020 рр. Ретроспективно оцінено клінічні дані історій хвороб 173 (12,7%) пацієнтів із довгими стриктурами та облітераціями сечівника. Вік хворих становив від 13 до 85 років (середній вік – 44,6±1,2 року).


Для детального вивчення результатів хірургічних корекцій довгих стриктур та облітерацій уретри пацієнтів було розподілено на дві групи: група А – 50 (28,9%) пацієнтів, які були прооперовані за 2003–2014 рр., та група В – 123 (71,1%) пацієнти, які були прооперовані за 2015–2020 рр.


Локалізацію та довжину стриктури, ступінь спонгіофіброзу оцінювали за результатами ультрасонографії та ретроградної або мікційної уретроцистографії, а також у деяких пацієнтів за даними спіральної комп’ютерної томографії в ангіорежимі.


За видами хірургічних операцій пацієнтів було розподілено на три групи: букальна пластика уретри, уретро-уретро- або уретро-простатоанастомоз (УУА) та замісна пластика шкірно-фасціальним лоскутом.


Цифровий матеріал математично оброблений та проведено оцінку вірогідності різниці за критерієм Хі-квадрат для якісних ознак та за t-test для кількісних ознак.


Результати. Проведений ретроспективний аналіз 18-річного досвіду хірургічного лікування пацієнтів із стриктурами та облітераціями сечівника у ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України» виявив зміну відсотка використання різних видів уретропластик хірургами в бік методик з доведеними кращими результатами. Під час аналізу результатів операцій у 173 пацієнтів виявлено збільшення кількості замісних та аугментаційних букальних пластик з роками та зменшення кількості уретро уретро та уретро-простатоанастомозів. Це свідчить про зростання частоти успішних результатів у другий період дослідження (накопиченого досвіду) з 68,0% до 86,2%.


Через зміну менеджменту лікування пацієнтів зі стриктурами уретри визначається вірогідне покращення результатів хірургічного лікування таких пацієнтів у 2,9 раза, відповідно спостерігається і вірогідне зменшення рецидивів лікування на 18,2%.


Висновки. Кількість уретро-уретроанастомозів зменшилась на 20,0%, а кількість проведених букальних пластик уретри збільшилась на 91,6%. Отримані дані відповідають світовим результатам досліджень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Возіанов, С., Шамраєв, С., Рідченко, М., Казмирчук, А., & Шамраєва, Д. (2023). Ранні та віддалені результати відкритих уретропластик та зміни хірургічних підходів до вибору методик хірургічного втручання: 18-річний досвід. Здоров’я чоловіка, (4), 35–40. https://doi.org/10.30841/2786-7323.4.2023.298552
Номер
Розділ
Урологія
Біографії авторів

Сергій Возіанов, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

директор

Сергій Шамраєв, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

завідувач урологічного відділення № 4

Марія Рідченко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

лікар-уролог

Дар’я Шамраєва, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

лікар-уролог

Посилання

Dubey D. The current role of direct vision internal urethrotomy and self-catheterization for anterior urethral strictures. Indian J Urol. 2011;27(3):392–6. doi: 10.4103/0970-1591.85445.

Rusakov VI. Surgery of the urethra. Moscow: Medicine; 1991. 270 p.

Levy ME, Elliott SP. Graft Use in Bulbar Urethroplasty. Urol Clin North Am. 2017;44(1):39–47. doi: 10.1016/j.ucl.2016.08.009.

Joshi P, Kaya C, Kulkarni S. Approach to bulbar urethral strictures: Which technique and when? Turk J Urol. 2016;42(2):53–9. doi: 10.5152/tud.2016.12989.

Barbagli G, Selli C, Tosto A, Palminteri E. Dorsal free graft urethroplasty. J Urol. 1996;155(1):123–6.

Latini JM, McAninch JW, Brandes SB, Chung JY, Rosenstein D. SIU/ICUD Consultation On Urethral Strictures: Epidemiology, etiology, anatomy, and nomenclature of urethral stenoses, strictures, and pelvic fracture urethral disruption injuries. Urology. 2014;83(3):1–7. doi: 10.1016/j.urology.2013.09.009.

Kurtzman JT, Sukumar S, Pan SM, Mendonca S, Lai Y, Pagan CA, et al. The Impact of Preoperative Oral Health on Buccal Mucosa Graft Histology. J Urol. 2021;206(3):655–61. doi: 10.1097/JU.0000000000001829.

Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD, et al. The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009;250(2):187–96. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181b13ca2.

Vozianov SA, Gorpinchenko II, Shamraev SN, Babyuk IA, Ridchenko MA. Experience in surgical treatment of patients with complicated strictures and obliterations of the urethra. Men’s health. 2016;58(3):37–42.

Cruz-Diaz O, Castellan M, Gosalbez R. Use of buccal mucosa in hypospadias repair. Curr Urol Rep. 2013;14(4):366–72. doi: 10.1007/s11934-013-0334-9.

Markiewicz MR, Lukose MA, Margarone JE 3rd, Barbagli G, Miller KS, Chuang SK. The oral mucosa graft: a systematic review. J Urol. 2007;178(2):387–94. doi: 10.1016/j.juro.2007.03.094.

Cotter KJ, Hahn AE, Voelzke BB, Myers JB, Smith TG 3rd, Elliott SP, et al. Trends in Urethral Stricture Disease Etiology and Urethroplasty Technique From a Multi-institutional Surgical Outcomes Research Group. Urology. 2019;130:167–74. doi: 10.1016/j.urology.2019.01.046.

Dubey D, Vijjan V, Kapoor R, Srivastava A, Mandhani A, Kumar A, et al. Dorsal onlay buccal mucosa versus penile skin flap urethroplasty for anterior urethral strictures: results from a randomized prospective trial. J Urol. 2007;178(6):2466–9. doi: 10.1016/j.juro.2007.08.010.

Pfalzgraf D, Kluth L, Isbarn H, Reiss P, Riechardt S, Fisch M, et al. The Barbagli technique: 3-year experience with a modified approach. BJU Int. 2013;111(3):132–6. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11399.x.

Vozianov S, Shamraev S, Ridchenko M, Shamraeva D. Comparative analysis of immediate results and complications of open urethroplasty. Iran J War Public Health. 2022;14(4):425–31.