Коморбідність депресії та самодеструктивної поведінки в підлітковому віці: порівняльний статевий аналіз клінічних випадків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Богдан Пуховський
Галина Пилягіна

Анотація

На сьогодні спостерігається тенденція навмисних самоушкоджень, суїциду, травматизму серед підлітків. Лікарі зазначають, що серед причин такого становища – депресивний стан соціуму, жорстокість та байдужість у сім’ї, дезадаптованість у навчальному закладі, низька нервово-психологічна стійкість дітей та молоді, невміння конструктивно вирішувати особистісні проблеми, відсутність стійких інтересів, цікавого організованого дозвілля, неможливість самовираження, самореалізації тощо.


Коморбідне поєднання депресивних розладів (ДР) та саморуйнівної поведінки (СрПв) у підлітковому віці є однією з найважливіших та глобальних проблем сучасної клінічної психіатрії. Статеві особливості такого обтяжливого варіанту ДР у юнаків та дівчат потребує додаткових досліджень.


Мета дослідження: аналіз статевих особливостей ДР у коморбідному поєднанні із СрПв в юнацькому віці.


Матеріали та методи. У пілотному дослідженні амбулаторно було обстежено 48 юнаків та дівчат віком 15–18 років з ДР (згідно з МКХ-10) та проявами СрПв, а саме: 11 (22,91%) юнаків і 37 (77,08%) дівчат. У дослідженні використовували опитувальник здоров’я пацієнта (PHQ-9).


Результати. За результатами дослідження у пацієнтів було діагностовано різні варіанти клінічних синдромів ДР. Рівень тяжкості ДР не мав статевих особливостей. Такі синдроми, як істерично-депресивний, депресивно-іпохондричний, депресивно-дисфоричний, були виявлені тільки у дівчат. Водночас істерично-депресивний синдром зустрічався найчастіше – у 29,2% серед усіх випадків в обох групах.


Результати дослідження свідчать про тенденцію до переважання бісексуальної ідентифікації серед дівчат (21,6%) порівняно з 9,1% серед юнаків.


Висновки. Доведено, що в юнацькому віці ДР мають стовідсоткову коморбідність із СрПв. Наведені клінічні випадки продемонстрували важкі ДР в юнацькому віці з урахуванням статевих особливостей. Суттєве переважання депресивно-обсесивного та тривожно депресивного синдромів саме у юнаків є важливим чинником коморбідного розвитку СрП (суїцидальної активності) у цих пацієнтів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пуховський, Б., & Пилягіна, Г. (2023). Коморбідність депресії та самодеструктивної поведінки в підлітковому віці: порівняльний статевий аналіз клінічних випадків. Здоров’я чоловіка, (4), 24–34. https://doi.org/10.30841/2786-7323.4.2023.298550
Номер
Розділ
Актуальні теми
Біографії авторів

Богдан Пуховський, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

аспірант, кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології

Галина Пилягіна, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології

Посилання

Morales-Muñoz I, Mallikarjun PK, Chandan JS, Thayakaran R, Upthegrove R, Marwaha S. Impact of anxiety and depression across childhood and adolescence on adverse outcomes in young adulthood: a UK birth cohort study. Br J Psychiatry. 2023;222(5):212–20. doi: 10.1192/bjp.2023.23.

Grigorian K, Östberg V, Raninen J, Åhlén J, Brolin Låftman S. Prospective associations between psychosomatic complaints in adolescence and depression and anxiety symptoms in young adulthood: A Swedish national cohort study. SSM Popul Health. 2023;24:101509. doi: 10.1016/j.ssmph.2023.101509.

Cantor N, Kingsbury M, Warner E, Landry H, Clayborne Z, Islam CI. Young Adult Outcomes Associated With Adolescent Suicidality: A Meta-analysis. Pediatrics. 2023;151(3):e2022058113. doi: 10.1542/peds.2022-058113.

Basta M, Skourti E, Simos P, Soumaki E, Li Y, Gerostergios G, Samiotakis G, Dafermos V, Drakaki M, Papadakis N, Vgontzas AN. Associations between sleep complaints, suicidal ideation and depressive symptoms among adolescents and young adults in Greece. J Sleep Res. 2023;32(5):e13900. doi: 10.1111/jsr.13900.

Trafford AM, Carr MJ, Ashcroft DM, Chew-Graham CA, Cockcroft E, Cybulski L, et al. Temporal trends in eating disorder and self-harm incidence rates among adolescents and young adults in the UK in the 2 years since onset of the COVID-19 pandemic: a population-based study. Lancet Child Adolesc Health. 2023;7(8):44–554. doi: 10.1016/S2352-4642(23)00126-8.

Loose T, Geoffroy MC, Orri M, Chadi N, Scardera S, Booij L, et al. Pathways of association between disordered eating in adolescence and mental health outcomes in young adulthood during the COVID-19 pandemic. Can J Public Health. 2023;114(1):22–32. doi: 10.17269/s41997-022-00715-8.

Parker G, Brotchie H. Gender differences in depression. Int Rev Psychiatry. 2010;22(5):429–36. doi: 10.3109/09540261.2010.492391.

Smith DT, Mouzon DM, Elliott M. Reviewing the Assumptions About Men’s Mental Health: An Exploration of the Gender Binary. Am J Mens Health. 2018;12(1):78–89. doi: 10.1177/1557988316630953.

Miranda-Mendizabal A, Castellví P, Parés-Badell O, Alayo I, Almenara J, Alonso I, et al. Gender differences in suicidal behavior in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Int J Public Health. 2019;64(2):265–83. doi: 10.1007/s00038-018-1196-1.