Гіпносугестивна терапія, аутогенне тренування та психодинамічна терапія в корекції гіпоактивного статевого потягу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Гарнік Кочарян

Анотація

У статті наводяться деякі загальні відомості про гіпносугестивну терапію, виокремлені автором моделі терапевтичних інтервенцій у гіпнотичному стані: гіпносугестивне програмування і моделювання, гіпнокатарсис, переміщення за шкалою часу (вікова регресія, регресивний гіпноз, вікова прогресія). Наводяться власні дані автора і його рекомендації щодо застосування гіпносугестивної терапії для корекції гіпоактивного статевого потягу, а також досвід у цій галузі інших фахівців. Повідомляється, що для корекції такого потягу можуть використовуватися підходи перелічених вище моделей гіпносугестивної терапії.


Також наводяться різні рекомендації щодо застосування аутогенного тренування для корекції ослабленого статевого потягу, включно з використанням запропонованого автором прискореного варіанту аутогенного тренування для лікування сексуальних розладів. Крім того, дається характеристика фокусної (фокальної) психодинамічної терапії та можливість її використання для корекції гіпоактивного статевого потягу. Цей метод терапії також називають короткою (короткостроковою) психодинамічною терапією. У рамках цієї терапії, що належить до психоаналітичного напряму, під фокусом розуміють конкретну проблему, на якій зосереджуватимуться зусилля і увага як пацієнта, так і терапевта під час сесій. Ця терапія спрямована не на перебудову особистості пацієнта загалом, а на розв’язання однієї проблеми або обмеженого їх числа, від якої(их) страждає пацієнт, за короткий проміжок часу. Також повідомляється про можливість використання для корекції ослабленого статевого потягу «розширеної» психодинамічної терапії, яка охоплює великий часовий проміжок.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кочарян, Г. (2023). Гіпносугестивна терапія, аутогенне тренування та психодинамічна терапія в корекції гіпоактивного статевого потягу. Здоров’я чоловіка, (3), 42–50. https://doi.org/10.30841/2786-7323.3.2023.290631
Номер
Розділ
Сексологія та андрологія
Біографія автора

Гарнік Кочарян, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету

Кочарян Гарнік Суренович,

доктор медичних наук, професор, кафедра сексології, психотерапії та медичної психології

Посилання

Kocharyan GS. Hypnosuggestive therapy (lecture). Health Man. 2011;38(3):42–50.

Kocharyan GS. Hypnosuggestive therapy in sexological practice: models of interventions. Health Man. 2013;45(2):84–91.

Gilligan S. Psychotherapeutic trances: A guide to Ericksonian hypnotherapy. Transl. From English to Russian. Moskow: Independent Firm «Class»; 1997. 416 p.

Araoz Daniel L. Clinical hypnosis in treating sexual abulia. Am J Family Ther. 1980;8(1):48–57. doi: 10.1080/01926188008250348.

Kocharyan GS. Therapy of patients with disorders of ejaculation: recommendations, training methods, cognitive ways. Health Man. 2015;53(2):98–104.

Kocharyan GS. Sexual aversion and lack of sexual desire in woman: a case from clinical practice. Health Man. 2021;76(1):65–70. doi: 10.30841/2307-5090.1.2021.232506.

Kocharyan GS. A Pathological Sexual Stereotype in the Form of the Absence of Sexual Desire Towards the Wife, Coital Anejaculation and Anorgasmia: а Clinical Case. Health Man. 2019;70(3):57–9. doi: 10.30841/2307-5090.3.2019.185512.

Kocharyan GS. A rare clinical case of failure expectation syndrome (fear of sexual failure). Health Man. 2019;68(1):60–3.

Kocharyan GS. Anxious sexual failure expectation syndrome in males and its treatment. Kharkiv: Osnova; 1995. 279 p.

Kocharyan GS. Ejaculatory disorders and their treatment. Kharkiv: Apostrophe; 2012. 328 p.

Kocharyan GS. Hypersexuality. Kharkov: Disa Plus; 2020. 263 p.

Kocharyan GS. Modern sexology. Kyiv: NIKA-Centre; 2007. 400 p.

Kocharyan GS. Orgasm, its disorders and their overcoming: monograph. Kharkiv: Disa Plus; 2018. 395 p.

Kocharyan GS. Overcoming difficulties in achieving orgasm and psychotherapy of its disorders. Health Man. 2017;62(3):21–9.

Kocharyan GS. Persistent genital arousal disorder, persistent genital arousal syndrome: therapeutic aspects (part III). Health Man. 2015;54(3):79–83.

Kocharyan GS. Phobic dispareunia: a case report. Health Man. 2020;75(4):39–42.

Kocharyan GS. Porno addiction: a case from clinical practice. Health of Man.2020;72(1):67–70. doi: 10.30841/2307-5090.1.2020.205477.

Kocharyan GS. Psychotherapy of patients with hypersexuality. Health of Man. 2019;71 (4):44–51. doi: 10.30841/2307-5090.4.2019.195262.

Kocharyan GS, Kocharian AS. Psychotherapy sexual disordes and marital conflicts. Moskow: Medicine; 1994. 224 p.

Kocharyan GS. Dyspareunia as a clinical problem. Health Man. 2020;74(3):65–74.

Kocharyan GS. Hypersexuality in a woman: a case from clinical practice. Health Man. 2020;74(3):52–6.

Kocharyan GS. Sexual disorders and anatomical problems preventing sexual intercourse. Kharkov: Disa Plus; 2021. 250 p.

Kocharyan G. Anxious sexual failure expectation syndrome (fear of sexual failure) in men. Bull Sci Practice. 2017;(2):141–50.

Kocharyan GS. Hypnosuggestive therapy for psychogenic lubrication disorder associated with psychogenic orgasm disorder. In: Bull Kharkiv State Univer. Series «Psychology, political science». 1999;(439):226–29.

Kocharyan GS. Psychotherapy of the syndrome of anxious expectation of sexual failure: traditional, new and latest techniques. Sexol Sexopathol. 2004;(2):17–29.

Kocharyan GS. Bisexuality: general data and clinical observation. Health of Man. 2020;73(2):71–80.

Kocharyan GS. Conversion Therapy. Pros and Cons. Discussion. Health of Man. 2020;72(1):43–9. doi: 10.30841/2307-5090.1.2020.205360.

Kocharyan GS. Experience in the use of hypnosuggestion in the conversion of the homosexual component of libido. Psychol Counseling Psychother. 2016;2(6):39–55.

Kocharyan GS. Hypnotic suggestion for the conversion of homosexual libido component: case report. Health Man. 2016;57(2):84–8.

Kocharyan GS. Correction of Homosexual Desire in a Male Adolescent. A Case from Clinical Practice. Addiction Research and Adolescent Behaviour. 2022;5(4). doi: 10.31579/2688-7517/053.

Kocharyan GS. Hypnosuggestion in Correction of Homosexal Desire: A Case from Clinical Practice. Psychol Counseling Psychother. 2021;(16):45–52. doi: 10.26565/2225-7756-2021-16-07.

Kocharyan GS. Pathological Sexual Stereotype Caused by Masturbation Using Porn Videos with Participation of Transsexuals/Transvestites. Health Man. 2022(1-2):49–53.

Kocharyan GS. Psychotherapeutic Correction of Homosexuality. A Case from Clinical Practice. Psychol Counseling Psychother. 2022;(17):20–7. doi: 10.26565/2225-7756-2022-17-03.

Kocharyan GS. Psychotherapy homosexuals which reject their sexual orientation: the modern analysis of the problem. Psychiatr Med Psychol. 2010;24-25(1-2):131–41.

Kocharyan GS. Hypnosuggestion in increasing sexual desire. Clinical observation. Health Man. 2023;(2):31–5. doi: 10.30841/2786-7323.2.2023.286434.

Kocharyan GS. Hypnosuggestive therapy of hypoactive sexual desire combined with weakened lubrication. Case report. Health Man. 2023;(2):40–4. doi: 10.30841/2786-7323.2.2023.286436.

Bakich I. Hypnosis in the treatment of sexual desire disorders. Australian J Clin Experimental Hypnosis. 1995;23(1):70–7.

Stanley RO, Burrows GD. Hypnotic Interventions in the Treatment of Sexual Dysfunctions. In the International Handbook of Clinical Hypnosis. Toronto: John Wiley & Sons; 2001, p. 233–46.

Araoz DL. Hypnosis and Sex Therapy. New York: Brunner/Mazel; 1982. 200 p.

Zilbergeld B, Corydon HD. The Use of Hypnosis in Treating Desire Disorders. In the book: Sexual Desire Disorders. London: The Guilford Press; 1988. p. 192–225.

Kraft T, Kraft D. The Place of Hypnosis in Psychiatry, Part 2: Its Application to the Treatment of Sexual Disorders Australian J Clin Experimental Hypnosis. 2007;35(1):1–18.

Stafano WA. A case of sexual malfunction. Med Hypnoanalysis. 1982;3:164–68.

Macvaugh GS. Frigidity: What you should know about its cure with hypnosis (chapter 9). New York: Pergamon Press; 1979. 369 p.

Schultz IH. Übungsheft für das autogene Training. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 1983. 80 p.

Kocharyan GS. Accelerated version of autogenic training for the treatment of sexual disorders: Methodological recommendations. Moskow: Department of Specialized Medical Care; 1991. 19 p.

Kocharyan GS. Autogenic training (lecture). Health Man. 2011;39(4):32–9.

Andrianov VV. Autogenic training in the complex treatment of functional-psychogenic forms of impotence [Abstract]. Moskow; 1974. 39 p.

Panov AG, Belyaev GS, Lobzin VS, Kopylova IA. Theory and practice of autogenic training. Lviv: Medicine; 1980. 271 p.

Svyadosch AM. Neuroses. Moskow: Medicine; 1982. 366 p.

Kratochvil S. Therapy of functional sexual disorders: Transl. from Czech to Russian. Moskow: Medicine; 1985. 159 p.

Kocharyan GS, Kocharian AS. Psychotherapy sexual disordes and marital conflicts. Moskow: Medicine; 1994. 224 p.

Hall J. Focal psychodynamic therapy: what is it and how is it used? [Internet]. 2021. Available from: https://warbletoncouncil.org/terapia-psicodinamica-focal-6020.

Zen News Edition. Focal psychodynamic therapy: what it is and how to use it [Internet]. 2022. Available from: https://dzen.ru/a/YoTcQfjImAWDxSCb?utm_referer=yandex.fr.

Palacios S, Graziottin A. Patient scenario: a 53-year-old woman with hypoactive sexual desire disorder. Maturitas. 2009;63(2):164–8. doi: 10.1016/j.maturitas.2009.05.002.