Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія в лікуванні хронічного калькульозного простатиту

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Горпинченко
Каміль Нуріманов
Олена Недогонова
Тетяна Порошина
Вікторія Савченко
Андрій Леоненко
Георгій Драннік

Анотація

Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ) відома як ефективний метод лікування запальних захворювань різної локалізації. Актуальним та перспективним є її застосування в лікуванні хронічного калькульозного простатиту (ХКП).


Мета дослідження: оцінювання динаміки та взаємозв’язків клінічних симптомів, миготливого артефакту, вмісту лейкоцитів та цитокінів еякуляту під час застосування ЕУХТ у лікуванні хворих на ХКП.


Матеріали та методи. У дослідження увійшли 37 пацієнтів із ХКП віком 18–45 років, яким проводили ЕУХТ у проекції передміхурової залози (ПЗ). Учасникам дослідження симптоми простатиту оцінювали за шкалою National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI), симптоми депресії – Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9); симптоми тривоги – Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), симптоми статевої дисфункції – International Index of Erectile Function (IIEF).


Пацієнтам виконували ультрасонографічне дослідження органів малого таза з визначенням миготливого артефакту. За допомогою імуноферментного аналізу визначали рівні IL-1β та IL-10 в еякуляті до та після лікування. Для аналізу результатів лікування пацієнти із значним зменшенням активності симптомів ПЗ (на 6 і більше балів за шкалою NIH-CPSI) були включені у підгрупу А. Пацієнти з недостатньою ефективністю були об’єднані в підгрупу Б.


Результати. Клінічно значуще зменшення активності симптомів простатиту (на 6 та більше балів NIH-CPSI) внаслідок лікування спостерігали у 27 (72,9%) пацієнтів. Значуще змінився загальний бал оцінки симптомів простатиту (NIH-CPSI) (р<0,05), а також домени болю, дизурії та впливу на якість життя пацієнтів, інтенсивність симптомів депресії, тривоги та еректильної дисфункції. Зміни вмісту IL-1β і IL-10 в еякуляті не залежали від клінічного покращення стану пацієнтів.


До лікування концентрація IL-1β в еякуляті прямо корелювала з показником симптомів депресії (r=0,381, р=0,020) та зворотно корелювала з показниками ерекції, оргазму та статевого потягу (r=–0,326, р=0,049; r=–0,329, р=0,046; r=–0,389, р=0,017 відповідно). Після лікування концентрація IL-1β в еякуляті прямо корелювала із загальною оцінкою симптомів простатиту, якості життя та показником симптомів тривоги (r=0,339, р=0,040; r=0,358, р=0,029; r=0,334, р=0,044 відповідно), а також зворотно корелювала з показниками оргазму і статевого потягу (r=–0,421, р=0,009; r=-0,455, р=0,005 відповідно).


Зафіксовано зменшення частоти виявлення миготливого артефакту у проекції ПЗ. Водночас значущих змін в наявності ехо-позитивних включень виявлено не було. До лікування значуща кореляція наявності миготливого артефакту виявлена із загальним балом симптомів простатиту (r=0,448, р=0,005), доменів болю (r=0,404, р=0,013) та якості життя (r=0,331, р=0,045), оргазму (r=–0,469, р=0,003) та статевого потягу (r=–0,350, р=0,034). З іншими дослідженими показниками кореляції не виявлено.


Висновки. Результати дослідження свідчать, що ЕУХТ забезпечує значне зменшення симптомів простатиту, тривоги, депресії та еректильної дисфункції шляхом дозованого протизапального та антикальцинатного впливу на ПЗ. Для характеристики та контролю лікування кальцинатів ПЗ може бути корисним використання допплерівського миготливого артефакту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Горпинченко, І., Нуріманов, К., Недогонова, О., Порошина, Т., Савченко, В., Леоненко, А., & Драннік, Г. (2023). Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія в лікуванні хронічного калькульозного простатиту. Здоров’я чоловіка, (3), 13–19. вилучено із https://health-man.com.ua/article/view/290618
Номер
Розділ
Актуальні теми
Біографії авторів

Ігор Горпинченко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Горпинченко Ігор Іванович,

доктор медичних наук, професор, завідувач відділу сексопатології та андрології

Каміль Нуріманов, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Нуріманов Каміль Раїсович,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, відділ сексопатології та андрології

Олена Недогонова, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Недогонова Олена Анатоліївна,

завідувачка відділення реабілітації

Тетяна Порошина, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Порошина Тетяна Вікторівна,

доктор медичних наук, завідувачка лабораторії імунології

Вікторія Савченко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Савченко Вікторія Станіславівна,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторія імунології

Андрій Леоненко, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Леоненко Андрій Миколайович,

кандидат медичних наук, відділення ультрасонографії

Георгій Драннік, ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України»

Драннік Георгій Миколайович,

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник, лабораторія імунології

Посилання

Geramoutsos I, Gyftopoulos K, Perimenis P, Thanou V, Liagka D, Siamblis D, et al. Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. Eur Urol. 2004;45(3):333–7. doi: 10.1016/j.eururo.2003.09.020.

Kim WB, Doo SW, Yang WJ, Song YS. Influence of prostatic calculi on lower urinary tract symptoms in middle-aged men. Urol. 2011;78(2):447–9. doi: 10.1016/j.urology.2010.12.056.

Park SW, Nam JK, Lee SD, Chung MK. Are prostatic calculi independent predictive factors of lower urinary tract symptoms? Asian J Androl. 2010;12(2):221–6. doi: 10.1038/aja.2009.75.

Sun C, Xie G, Huang F, Liu X. Effects of Calcium Oxalate on Expression of Clusterin and Lower Urinary Tract Symptoms in Prostatitis and Benign Prostatic Hyperplasia Patients with Calculi. Med Sci Monit. 2018;24:9196–203. doi: 10.12659/MSM.911505.

Feng B, Dong Z, Wang Y, Yan G, Yang E, Cheng H, et al. Li-ESWT treatment reduces inflammation, oxidative stress, and pain via the PI3K/AKT/FOXO1 pathway in autoimmune prostatitis rat models. Androl. 2021;9(5):1593–602. doi: 10.1111/andr.13027.

Wang HJ, Su CH, Chen YM, Yu CC, Chuang YC. Molecular Effects of Low-Intensity Shock Wave Therapy on L6 Dorsal Root Ganglion/Spinal Cord and Blood Oxygenation Level-Dependent (BOLD) Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) Changes in Capsaicin-Induced Prostatitis Rat Models. Int J Mol Sci. 2022;23(9):4716. doi: 10.3390/ijms23094716.

Bae WJ, Shin D, Piao JJ, Kim S, Choi YS, Park BH, et al. Extracorporeal Shockwave Therapy Alleviates Inflammatory Pain by Down-Regulating NLRP3 Inflammasome in Experimental Chronic Prostatitis and Chronic Pelvic Pain Syndrome. World J Mens Health. 2023. doi: 10.5534/wjmh.220241.

Jeon SH, Zhu GQ, Kwon EB, Lee KW, Cho HJ, Ha US, et al. Extracorporeal shock wave therapy decreases COX-2 by inhibiting TLR4-NFκB pathway in a prostatitis rat model. Prostate. 2019;79(13):1498–504. doi: 10.1002/pros.23880.

Song Z, Jin C, Bian Z, Liang C. Extracorporeal shock wave therapy decreases the number of total and degranulated mast cells and alleviates pelvic pain in a rat model of prostatitis. Mol Cell Biochem. 2021;476(4):1905–13. doi: 10.1007/s11010-020-04009-w.

Hausner T, Nógrádi A. The use of shock waves in peripheral nerve regeneration: new perspectives? Int Rev Neurobiol. 2013;109:85–98. doi: 10.1016/B978-0-12-420045-6.00003-1.

Schmitz C, Császár NB, Milz S, Schieker M, Maffulli N, Rompe JD, et al. Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions: a systematic review of studies listed in the PEDro database. Br Med Bull. 2015;116(1):115–38. doi: 10.1093/bmb/ldv047.

Migov V. Analysis of the effectiveness of different types of shock wave therapy for the treatment of patients with chronic prostatitis. Health Man. 2021;(1):34–9. doi: 10.30841/2307-5090.1.2021.232325.

Kong X, Hu W, Dong Z, Tian J, Wang Y, Jin C, et al. The efficacy and safety of low-intensity extracorporeal shock wave treatment combined with or without medications in Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2023;26(3):483–94. doi: 10.1038/s41391-022-00571-0.

Wu WL, Bamodu OA, Wang YH, Hu SW, Tzou KY, Yeh CT, et al. Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) Alleviates Pain, Enhances Erectile Function and Improves Quality of Life in Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. J Clin Med. 2021;10(16):3602. doi: 10.3390/jcm10163602.

Al Edwan GM, Muheilan MM, Atta ON. Long-term efficacy of extracorporeal shock wave therapy [ESWT] for treatment of refractory chronic abacterial prostatitis. Ann Med Surg (Lond). 2017;14:12–7. doi: 10.1016/j.amsu.2016.12.051.

Yuan P, Ma D, Zhang Y, Gao X, Liu Z, Li R, et al. Efficacy of low-intensity extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A systematic review and meta-analysis. Neurourol Urodyn. 2019;38(6):1457-66. doi: 10.1002/nau.24017.

Rahmouni A, Bargoin R, Herment A, Bargoin N, Vasile N. Color Doppler twinkling artifact in hyperechoic regions. Radiology. 1996;199(1):269–71. doi: 10.1148/radiology.199.1.8633158.

Ozan E, Atac GK, Gundogdu S. Twinkling artifact on color Doppler ultrasound: an advantage or a pitfall? J Med Ultrason (2001). 2016;43(3):361–71. doi: 10.1007/s10396-016-0715-z.

Lee CU, Piltin MA, Moldoveanu D, Urban MW, Hesley GK. Using US Twinkling Artifact to Identify Breast Biopsy Markers: Brief Report. Radiol Imaging Cancer. 2023;5(4 ):220168. doi: 10.1148/rycan.220168.

Shabana W, Bude RO, Rubin JM. Comparison between color Doppler twinkling artifact and acoustic shadowing for renal calculus detection: an in vitro study. Ultrasound Med Biol. 2009;35(2):339–50. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2008.09.023.

Bacha R, Manzoor I, Gilani SA, Khan AI. Clinical Significance of Twinkling Artifact in the Diagnosis of Urinary Stones. Ultrasound Med Biol. 2019;45(12):3199–206. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.08.015.

Ozkur A, Dikensoy E, Kervancioglu S, Kervancioglu R, Inalöz S, Bayram M. Color Doppler twinkling artifact in intrauterine fetal demise. J Clin Ultrasound. 2008;36(3):153–6. doi: 10.1002/jcu.20381.

Tian J, Xu L. Color Doppler Twinkling Artifact in Diagnosis of Tuberculous Pleuritis: A Comparison with Gray-Scale Ultrasonography and Computed Tomography. Ultrasound Med Biol. 2018;44(6):1291–5. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2018.01.003.

Tsao TF, Wu YL, Yu JM, Kang RJ, Tseng YH, Huang HH, et al. Color Doppler twinkling artifact of calcified cardiac valves in vitro: a not well known phenomenon in echocardiography. Ultrasound Med Biol. 2011;37(3):386–92. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2010.12.001.

Yanik B, Conkbayir I, Cakmakçi E, Hekimoğlu B. Color Doppler twinkling artifact in a calcified liver mass. J Clin Ultrasound. 2005;33(9):474–6. doi: 10.1002/jcu.20172.

Pabst G, Strobel K, Zehnder J. The value of the twinkling artifact for the diagnosis of sialolithiasis of the large salivary glands. J Laryngol Otol. 2018;132(2):162–7. doi: 10.1017/S002221511700250X.

O’Flynn EA, Sidhu PS. The sonographic twinkling artifact in testicular calcification. J Ultrasound Med. 2009;28(4):515–7. doi: 10.7863/jum.2009.28.4.515.

Litwin MS, McNaughton-Collins M, Fowler FJ Jr, Nickel JC, Calhoun EA, Pontari MA, et al. The National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index: development and validation of a new outcome measure. Chronic Prostatitis Collaborative Research Network. J Urol. 1999;162(2):369–75. doi: 10.1016/s0022-5347(05)68562-x.

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606–13. doi: 10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x.

Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092–7. doi: 10.1001/archinte.166.10.1092.