DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5090.2 (57).2016.82941

Повышение эффективности комплексной терапии хронического неспецифического простатита, осложненного экскреторно-токсическим бесплодием

О. Д. Нікітін

Аннотация


Известно, что лечение воспалительных заболеваний предстательной железы сопровождается длительным приемом антибактериальных препаратов, которые оказывают сперматоксическое и иммуносупрессорное действие. В связи с этим, актуальность поиска новых возможностей для безопасной и эффективной терапии экскреторно-токсического бесплодия (ЭТБ) несомненна.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комплексной терапии больных с хроническим неспецифическим простатитом, осложненным ЭТБ с применением препарата Правенор® Форте.

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 72 больных хроническим неспецифическим простатитом, у которых, согласно данным спермограммы, отмечались признаки ЭТБ. Больным основной группы (n=37) наряду с традиционным лечением был проведен курс терапии препаратом Правенор® Форте.

Результаты. У больных основной группы отмечен более выраженный клинический эффект. В частности, через 10 дней после начала заболевания алгические проявления исчезли у 31 (83,7-) больного основной группы и 23 (65,8-) группы сравнения, дизурия – у 16 (43,2-) и 10 (28,6-) соответственно, дискомфорт в мочеиспускательном канале – у 14 (37,8-) и 9 (25,7-) соответственно. При микроскопическом исследовании секрета предстательной железы до и после лечения отмечено достоверное уменьшение лейкоцитарной реакции: в основной группе – с 97,3±6,1 до 14,1±1,7, в группе сравнения – с 75,6±5,5 до 16,1±4,1.

Заключение. Комплексная терапия с применением препарата Правенор® Форте у больных хроническим неспецифическим простатитом, осложненным ЭТБ, показала свою эффективность у 94,6больных, что подтверждается достоверными изменениями параметров концентрации сперматозоидов, их подвижности и содержания патологических форм.


Ключевые слова


мужское бесплодие; Правенор® Форте; лечение

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Analiz osnovnih pokaznikiv zdorov’ja naselennja Ukrai'ni za 1995–2000 rr. – K.: MOZ Ukrai'ni, Centr med. statistiki, 2001. – 138 s.

Antispermal'nye antitela i ih rol' v vozniknovenii immunologicheskogo besplodija/ Ju. Aljaev, M. Gazimiev, E. Shestakova, S. Alenov //Vrach. – 2008. – № 7. – S. 29–30.

Bojko M.I. Ekskretorno-toksichna forma nepliddja u cholovikiv: rol' glutationovoi' antioksidantnoi' sistemi v biologichnij povnocinnosti spermatozoi'div / Bojko M.I., Vorobec' D.Z. // Klinich. ta eksperimental'na patologija. – 2005. – T. 4, № 3. – S. 110–114.

Bojko N.I., Dobrovol'skaja L.I. Muzhskoe besplodie pri hlamidijnoj genital'noj infekcii //Zdorov'e muzhchiny. – 2003. – № 5. – S. 100–104.

Bojko M.I. Cholovicha bezplidnist' // Nova medicina. – 2002. – № 4. – S. 36–39.

Godlevskij D.N. Varikocele ne detskaja bolezn'?/ D.N. Godlevskij, A.B. Okulov, E.A. Volod'ko //Andrologija i genital'naja hirurgija. – M., 2008. – № 2. – S. 85–91.

Gorpinchenko I.I. Analiz gendernyh problem pri supruzheskom besplodii / Gorpinchenko I.I., Romashhenko O.V., Nurimanov K.R. // Zdorov'e muzhchiny. – 2004. – № 1 (8). – S. 14–17.

Gorpinchenko I.I. Klinicheskie issledovanija v oblasti zhenskoj seksologii: rezul'taty i perspektivy/ I.I. Gorpinchenko, O.V. Romashhenko, S.N. Mel'nikov //Zdorov'e muzhchiny. – 2005. – № 1. – S. 35–37.

Gorpinchenko I.I. Social'no-gigienicheskie aspekty seksual'nogo zdorov'ja naselenija Ukrainy/ I.I. Gorpinchenko, M.I. Sokolova //Ohorona zdorov’ja Ukrai'ni: – 2003. – № 3. – S. 17–21.

Gorpinchenko I.I. Seksual'nye rasstrojstva pri nevrozah u muzhchin/ I.I. Gorpinchenko //Zhurnal praktichnogo likarja. – K., 2001. – № 2. – S. 8–13.

Zachepilo A.V. Osobennosti jetiologii i patogeneza narushenij funkcii muzhskoj reproduktivnoj sistemy, obuslovlennyh jekologicheskimi faktorami / A.V. Zachepilo, S.B. Argifeksov // Probl. reprodukcii. – 2007. – T. 13, № 4. – S. 76.

Znachimost' «atipichnyh» infekcij, peredajushhihsja polovym putem v jetiopatogeneze hronicheskogo prostatita / D.N. Velichko, A.A. Erkovich, D.D. Cyrendorzhiev i dr. // Andrologija i genital'naja hirurgija. – 2008. – № 1. – S. 17–22.

Loran O.B., Segal A.S. Hronicheskij prostatit // Sb. nauch. tr. 10 Rossijskogo s#ezda urologov. – M., 2002. – S. 209–222.

Mel'nichenko G.A., Pronin V.S., Romancova T.I. i dr. Klinika i diagnostika gipotalamo-gipofizarnyh zabolevanij (ucheb.-metod. posobie). – M.: Triada, 2005. – 98 s.

Nurimanov K.R. Analiz efektivnosti ta bezpechnosti metodik diagnostiki cholovichoi' bezplidnosti pri azoospermii' // Zdorov'e muzhchiny. – 2006. – № 3. – S. 105–112.

Osnovy reproduktivnoj mediciny: Prakticheskoe rukovodstvo / Pod red. V.K. Chajki. – Doneck: OOO «Al'mateo», 2001.

Pershukov A.I. Varikocele i nekotorye voprosy muzhskogo besplodija. – K.: Sputnik-1. – 2002. – 256 s.

Pomerancev O.N. Jeffektivnost' kompleksnoj terapii urogenital'noj hlamidijnoj infekcii u bol'nyh reproduktivnogo vozrasta: avtoref. dis. ... kand. med. nauk/ 14.00.11 – kozhnye i venericheskie bolezni / Pomerancev Oleg Nikolaevich. – M., 2008. – 21 s.

Pochernikov D.G., Semenchikov S.A., Strel'nikov A.I. Gormonal'nyj profil' muzhchin s patozoospermiej // Andrologija i genital'naja hirurgija. – 2008. – № 2. – S. 98.

Problemy diagnostiki immunologicheskoj prichiny muzhskogo besplodija / V.A. Bozhedomov, Solov'ev A.A. Osobennosti morfo-funkcional'nyh izmenenij jaichek u pacientov s kriptorhizmom/ A.A. Solov'ev, A.F. Astrahancev, E.A. Bajroshevskaja //Andrologija i genital'naja hirurgija. – M., 2008. – № 2. – S. 52–54.

Sytenko A.M. Nekotorye social'nofiziologicheskie prichiny besplodija supruzheskoj pary. Est' li perspektiva dal'nejshego sushhestvovanija chelovechestva?/ A.M. Sytenko //Zdorov'e muzhchiny. – 2007. – № 2. – S. 194–199.

Stojka B.R. Morfofunkcional'na harakteristika spermatozoi'div pri porushenni fertil'nosti: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk: 14.03.09 – gistologija, citologija, embriologija. – K., 2005. – 20 s.

Reproduktivnaja funkcija u bol'nyh hronicheskim abakterial'nym prostatitom // V.V. Evdokimov, V.I. Erasova, E.V. Orlova i dr. // Urologija. – 2006. – № 2. – S. 68–69.

Solov'ev A.A. Osobennosti morfofunkcional'nyh izmenenij jaichek u pacientov s kriptorhizmom/ A.A. Solov'ev, A.F. Astrahancev, E.A. Bajroshevskaja //Andrologija i genital'naja hirurgija. – M., 2008. – № 2. – S. 52–54.

Hadziselimovic F. Cryptorhidism. It s Ympact on Male Fertility //Evropean Urology, 2002; 41 (2): 121–123.

Helmerharst F.M., Finken M.J.J., Erwich J.J. Antisperm antibodies Detection assays for antisperm antibodies: what do they test? // Hum Reprod. 1999. – Vol. 14. – P. 1669–1671.

Jarow J.P. Endocrine causes of male infertility / J.P. Jarow // Ural. Ctin. N.A. – 2003. – Vol. 30. – P. 640–645.

WHO. Manual for the standardized investigation and diagnosis of the infertile couple. – WHO, 3th ed. Cambridge universiti press, 2000. – 103 r.
Copyright (c) 2016 Здоровье мужчины

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2412-5547 (Online), ISSN 2307-5090 (Print)